Το παιδί στο προνήπιο είναι έτοιμο για ανάληψη καλλιτεχνικών και περισσότερο πολύπλοκων δραστηριοτήτων.

Το «σχέδιο δράσης» (project) ενδείκνυται για αυτή την ηλικία, αφού είναι ένας τρόπος το παιδί να συμμετέχει ενεργά και να είναι ο πρωταγωνιστής.

Το ίδιο το παιδί «γεννάει» την ιδέα, το θέμα, δηλαδή, γύρω από το οποίο θα βρεθούν πληροφορίες, θα γίνουν διάφορες δραστηριότητες, θα αποκτηθούν γνώσεις και τέλος θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.

Μετά τα τρία χρόνια ο προφορικός λόγος του παιδιού έχει εξελιχθεί αρκετά, ώστε να μπορεί να συνεννοείται και να συζητάει.

Στόχος μας, λοιπόν, για το παιδί σε αυτό το στάδιο είναι:

  • Να έρθει σε πρώτη επαφή με τον γραπτό λόγο
  • Να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα της αλφαβήτου μαθαίνοντας να αναγνωρίζει το κάθε φώνημα
  • Να συντονίσει σωστά τις κινήσεις του χεριού
  • Να μάθει να τηρεί τους βασικούς κανόνες γραφής
  • Να επεξεργαστεί ποσοτικές σχέσεις
  • Να εξοικειωθεί με απλές μαθηματικές έννοιες
  • Να γνωρίσει τους αριθμούς και τα σχήματα
  • Να μάθει να απομνημονεύει ποιήματα και τραγούδια