Μέσα σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον ο Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο του Children’s College

προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν νοητικά, κοινωνικά, κινητικά και συναισθηματικά, αξιοποιώντας τη μοναδικότητα και τα ενδιαφέροντα τους. Η μάθηση, με τον τρόπο αυτό κατακτάται βιωματικά μέσα από την ελεύθερη δραστηριοποίηση, το παιχνίδι, την ανακάλυψη και τον πειραματισμό.

Ειδικότερα για το παιδί αυτής της ηλικίας στόχος μας είναι:

  • Η ανάπτυξη της φαντασίας του
  • Η καλλιέργεια των φυσικών δεξιοτήτων
  • Η εξάσκηση της αδρής και λεπτής κινητικότητας
  • Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
  • Η αφήγηση παραμυθιών και σύντομων ιστοριών
  • Η συμμετοχή σε θεατρικό παιχνίδι και δραστηριότητες παντομίμας
  • Η συμμετοχή σε παραστάσεις κουκλοθέατρου
  • Η εκμάθηση τραγουδιών και ποιημάτων
  • Η δημιουργία απλών κατασκευών