Σε κατάλληλα διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον το παιδί σταδιακά και ενθαρρύνεται

να αναπτύξει την αυτονομία του, ενώ ταυτόχρονα, μέσω της παιγνιώδους διαδικασίας, καλείται να αλληλοεπιδράσει ενεργητικά και με την εκπαιδευτικό – παιδαγωγό, αλλά και με τους συνομηλίκους του.

Έτσι ομαλά μεταβαίνει από το οικογενειακό περιβάλλον – αρχικό πρότυπο και κύριο πυρήνα της κοινωνίας – στη σχολική πραγματικότητα..