προγραμμα

Στο Children’s College

Λειτουργούν  τέσσερα ηλικιακά τμήματα στα οποία ακολουθούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας.

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες αποτελούν ένα βασικό, κοινό άξονα και για τα τέσσερα ηλικιακά τμήματα του σχολείου μας. Τα θέματα αυτά προσαρμόζονται με κατάλληλο τρόπο ανάλογα στις μαθησιακές και γνωστικές ανάγκες των παιδιών,  έχοντας ως αφετηρία τη διάθεση για εξερεύνηση και μάθηση, καθώς και την αγάπη τους για το παιχνίδι.

Ειδικότερα κατά τη μελέτη, ενός θέματος ξεκινάμε από τα προσωπικά βιώματα των παιδιών, μέσω των οποίων μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που στηρίζονται σε διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως: Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα  και Μαθηματικά.

Ενδεικτικά, τα θέματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι:

Τα παραπάνω θέματα προσεγγίζονται με τη συμβολή των κλάδων:

Εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις αρχές τις βιωματικής μάθησης που αποσκοπούν στη γνωριμία των παιδιών μικρής ηλικίας με την τέχνη, τον κόσμο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κουλτούρας της Ελλάδας.
Ζωγραφική, Χειροτεχνία, Χαρτοκοπτική, Κολλάζ &  Πηλοπλαστική
Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο
Στόχος μας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα βασικά σημεία της γλώσσας της μουσικής
Μουσειοσκευές, προβολή  slides και εκπαιδευτικών DVDs
Xρήση νέων τεχνολογιών με στόχο την πρόκληση ενθουσιασμού στα παιδιά για την εξερεύνηση του κόσμου της μάθησης.
Ευαισθητοποίηση μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων για τη φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος με παράλληλη συμμετοχή σε προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου.
Μεγάλη έμφαση δίνεται από όλο το προσωπικό του σχολείου στην τήρηση των κανόνων υγείας.  Από την αρχή της σχολικής χρονιάς τα παιδιά, με παιγνιώδη τρόπο, μαθαίνουν τη σημασία του να φροντίζουν τον εαυτό τους και να ακολουθούν κανόνες υγιεινής (πλύσιμο χεριών, πλύσιμο δοντιών, σωστή διατροφή).
Πρώτη επαφή των παιδιών με τους  κανόνες οδικής κυκλοφορίας και γνωριμία με τα βασικά σήματα.
Άθληση με φιλικό για την ηλικία τρόπο των παιδιών και παράλληλη χρήση εξειδικευμένων παιδαγωγικών οργάνων γυμναστικής.
Συχνή επικοινωνία και εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα  από  Ελληνοαγγλίδα  δασκάλα.

Αξιοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, κυρίως στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου, προκειμένου τα παιδιά να εξοικειωθούν με ευχάριστο τρόπο με τις βασικές λειτουργίες του.