Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος
και σαν προέκταση της βιωματικής μάθησης…

οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες, πάρκα με σκοπό να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρό τους και να ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονους προβληματισμούς. Ενδεικτικά